2016 MATCH RESULTS


LEAGUE STANDINGS:

 

MN 3GUN GROUP MATCHES:

2016-01-24 – MN3GG / OGC Indoor 2-Gun Match

2016-03-12 – MN3GG / SCAPSA 3-Gun Match

2016-05-22 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

2016-07-09 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

2016-07-31 – MN3GG / MGFC 3-Gun Match

2016-08-13 – MN3GG / SCAPSA 3-Gun Match

2016-09-03 – MN3GG / FLSC 3-Gun Match

2016-10-01 – MN3GG / SCAPSA 3-Gun Match

2016-11-12 – MN3GG / MGFC 2-Gun Match

2016-12-11 – MN3GG / OGC Indoor 2-Gun Match

 

FOREST LAKE SPORTSMEN’S CLUB (FLSC) TACTICAL SHOTGUN MATCHES:

2016-04-09 – FLSC Tactical Shotgun Match

2016-05-15 – FLSC Tactical Shotgun Match

2016-06-11 – FLSC Tactical Shotgun Match

2016-07-16 – FLSC Tactical Shotgun Match

2016-08-21 – FLSC Tactical Shotgun Match

2016-09-10 – FLSC Tactical Shotgun Match

 

HAWKEYE IGNITE MATCHES:

2016-04-06 – Mini-3-Gun Match

2016-04-13 – Mini-3-Gun Match

2016-04-20 – Mini-3-Gun Match

2016-05-01 – 3 Man 3 Gun Match

2016-05-04 – Mini-3-Gun Match

2016-05-18 – Mini-3-Gun Match

2016-06-01 – Mini-3-Gun Match

2016-06-05 – Summer Trekker

2016-06-15 – Mini-3-Gun Match

2016-06-29 – Mini-3-Gun Match

2016-07-06 – Mini-3-Gun Match

2016-07-13 – Mini-3-Gun Match

2016-07-20 – Mini-3-Gun Match

2016-07-27 – Mini-3-Gun Match

2016-08-03 – Mini-3-Gun Match

2016-08-10 – Mini-3-Gun Match

2016-08-17 – Mini-3-Gun Match

2016-08-24 – Mini-3-Gun Match

2016-08-31 – Mini-3-Gun Match

2016-09-07 – Mini-3-Gun Match

 

PINE ISLAND PRACTICAL SHOOTERS (PIPS) 3-GUN MATCHES:

2016-06-04 – 3-Gun Match

 

TWIN CITIES ACTION SHOOTING (IDPA) 3-GUN MATCHES:

2016-05-21 – 2-Gun Match

2016-06-18 – 3-Gun Match

2016-07-23 – 2-Gun Match

2016-07-30 – 5-Gun Match

2016-08-21 – 3-Gun Match

2016-09-17 – 2-Gun Match

 

FARGO MOORHEAD PRACTICAL SHOOTING ASSOCIATION (FMPSA) 3-GUN MATCHES:

2016-04-16 – 3-Gun Match

2016-05-28 – 3-Gun Match

2016-06-18 – 3-Gun Match

2016-07-23 – 3-Gun Match

2016-09-17 – 3-Gun Match